PLG_EVENTGALLERY_SEARCH
แกลอรี่
Search - EasyDiscuss
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
เว็บลิงก์

เปลี่ยนภาษา

          โลกทุกวันนี้เป็นโลกดิจิตอล ทุกคนต้องใช้เทคโนโลยี ในด้านจิตวิทยามีนักวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาและสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่ามีผลดีหรือ ผลเสียอย่างไรต่อผู้ใช้ในประเทศต่างๆ มีข้อมูลที่น่าสนใจ และพบว่าโชเชียล มีเดีย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ดังนี้

1.ชาวสหรัฐอเมริกาเสพติดโชเชียล มีเดีย (Social media is addictive) พบว่า 63 %ของชาวอเมริกัน ล็อคออนเฟสบุคเป็นประจำทุกวัน และพบว่า 40 % ล็อคออนมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละวัน คนที่มาใช้เฟสบุคต่างมีวัตถุประสงค์/เหตุผลมากมาย หลายหลากในการมาใช้พื้นที่นี้ บ้างก็เพื่อการผ่อนคลาย ลดความเบื่อหน่าย ความสับสนในใจ การกด “Like” และการคอมเม้นท์ เป็นการเสริมแรงทางบวกในการการโพสต์ข้อความ และเป็นการยากที่จะทำให้หยุดโพสต์ และนักวิจัยได้ทำแบบประเมินการติดเฟสบุค หรือไม่ (The Berge Facebook Addiction Scale.)

2.โชเชียลมีเดีย ทำให้ผู้คนเกิดการเปรียบเทียบชีวิตของตนกับผู้อื่น การโพสต์เหตุการณ์/เรื่องราวบน
เฟสบุค เพื่อแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง ไปเที่ยวไหน ทำอะไร กับใคร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ การเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของตนกับคนอื่น ในบางคนการได้รับข่าวสารเหล่านี้ ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบ จากการสำรวจจากผู้ใช้โชเชียล มีเดีย ในอังกฤษ (2012) พบว่า 53
% ยอมรับว่า โชเชียลมีเดีย ทำให้พฤติกรรมของตนเปลี่ยนไป และ 51%บอกว่า ตนมีพฤติกรรมเชิงลบ เพราะ ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง พวกเขารู้สึกว่าเป็นการไม่ยุติธรรมในการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น

3.โชเชียล มีเดีย ทำให้เวลาในการพักผ่อนน้อยลง จากการวิจัยที่อังกฤษ พบว่า 2ใน3 ของกลุ่มตัวอย่างตอบว่า เวลาในการพักผ่อนหย่อนใจของตน น้อยลง

4. โชเชียล มีเดีย ทำให้เกิดการคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น (cyberbullying) การคุกคามทางไซเบอร์ ควรเป็นประเด็นที่ควรตระหนัก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น มี องค์กรที่ชื่อEnough is Enough ที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ต สำรวจพบว่า วัยรุ่น 95% พบเห็นการคุกคามทางโชเชียล มีเดีย และ 33 % เคยเป็นผู้ถูกคุกคามทางไซเบอร์

5.โชเชียล มีเดีย ทำให้วัยรุ่นใช้ยาเสพติดและสุรามากขึ้น พบว่า70 % เด็กอายุ12-17 ปีที่เสพยาเสพติด ใช้โชเชียลมีเดีย และ 40 % ยอมรับว่า เห็นภาพการใช้ยาเสพติดจากโชเชียล มีเดียและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่น

6.โชเชียล มีเดีย ทำให้คนที่ใช้ไร้ความสุขได้ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เก็บข้อมูลจากผู้ใช้เฟสบุคว่า มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ของผู้ใช้อย่างไร พบว่าผู้ใช้เฟสบุคมากมีความสุขน้อยกว่าคนที่ใช้เฟสบุคน้อย และความพึงพอใจในชีวิตต่ำ

7.โชเชียล มีเดีย ทำให้เกิดความกลัวว่าจะตกยุค หรืออีกเป็นที่รู้จักกันว่า FOMO (Fear of missing out) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับผู้ใช้โชเชียล มีเดียที่กลัวว่าจะพลาดจากข่าว กดดันให้ต้องแชร์และติดตามคนอื่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น และแชร์ทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลและเกิดคำถามว่า ทำไมทุกคนมีความสุข โดยไม่มีฉัน จากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ขาดความมั่นใจ หลังจากใช้แอพพลิเคชั่น Pinterest เพราะรู้สึกว่า ฝีมือ ความประณีต เชี่ยวชาญหรือความคิดสร้างสรรค์ไม่มากพอ เฟสบุคหรือทวีตเตอร์ทำให้คนที่ใช้รู้สึกว่าเขาไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่เฉลียวฉลาดได้เช่นกัน

8.โชเชียล มีเดีย ทำให้คนทำงานหลายอย่างและทำงานไม่สำเร็จสักงาน ขณะที่เปิดบนจอคอมพิวเตอร์ มีกี่หน้าต่างที่เปิดไว้ และหนึ่งในนั้น คือโชเชียล มีเดีย จากการวิจัยเกี่ยวกับความสามารถของสมองคนพบว่า ความสามารถของสมองคน ไม่สามารถจะโฟกัสเรื่อง 2 เรื่องในเวลาเดียวกันได้ สมองของเราต้องแบ่งไปสนใจอีกสิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็ว ทำให้ทำงานไม่สำเร็จ สักอย่าง ข้อแนะนำ คือให้ปิดทวีตเตอร์หรือเฟสบุคเสียก่อน จะช่วยให้ทำงานได้สำเร็จ เพียงแต่ควรเลือกว่า จะทำงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะล็อคออน โชเชียล มีเดีย

บางท่านอาจจะคิดว่าการใช้โชเชียล มีเดียนั้น มีแต่ด้านลบเท่านั้นหรือ (เช่น การ Sefie เกินขนาดในคนที่หลงตัวเอง (narcissist) การคุกคามทางไซเบอร์  killing productivity)

9.โชเชียล มีเดีย ทำให้มีการติดต่อกับคนอื่นๆเพิ่มขึ้น คุณจะมีเพื่อนมากขึ้น ได้รู้จัก สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ของสังคมทั่วโลก มีเพื่อนที่อยูในทุกมุมโลก โชเชี่ยล มีเดีย มีผลต่อจิตวิทยาเชิงบวก เช่น การรักษาสัมพันธภาพกับคนอื่นไว้ การมีช่องทางติดต่อคนสำคัญในชีวิตมีการศึกษาพบว่าประโยชน์ของโชเชี่ยล มีเดีย ทำให้คนที่มีความรู้สึกมีปมด้อย มีความนับถือในตนต่ำ ได้ประโยชน์จากโชเชียล มีเดีย ในการสร้างความผูกพันกับคนอื่น ๆและช่วยยกความรู้สึกที่ต่ำต้อย หดหู่ ซึมเศร้าของพวกเขาขึ้นมา

10.โชเชียล มีเดีย ช่วยเพิ่มทักษะทางสังคมให้ผู้คน จากการนำเสนองานวิจัย ในงานครบรอบ 119 ปี ของ American Psychological Association พบว่า วัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว ได้ประโยชน์ในด้านทักษะทางสังคมจากโชเชียล มีเดีย เพราะ คนที่ขี้อายจะรู้สึกว่าตนเอง มีความปลอดภัย เมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน รู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกผ่านทางโชเชียลมีเดีย Dr. Larry D. Rosen กล่าวว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งดีต่อเด็กวัยรุ่น ที่ได้แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจไปยังผู้อื่น

ความจริงโชเชียล มีเดีย ยังมีด้านดีๆอีกมาก ถ้าใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับรูปแบบชีวิต ความจำเป็นของท่าน โชเชียล มีเดีย ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความพอใจในชีวิตและคุณภาพชีวิต

-------------------------------

แปลและเรียบเรียงจาก Top 10 Ways Social Media Affects Our Mental Health

http://degreed.com/blog/top-10-ways-social-media-affects-mental-health/

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3929435
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
3914
2759
29482
3861517
74866
88842
3929435

IP ของคุณ : 34.203.245.76
เวลา : 20:04น. วันที่ : 20-01-2019

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต
     ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลา 8.30 ถึง 16.30น.

โทร : 02-149-5550 
     โทรสาร : 02-149-5549

ติดต่อ/ร้องเรียน