PLG_EVENTGALLERY_SEARCH
แกลอรี่
Search - EasyDiscuss
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
เว็บลิงก์

เปลี่ยนภาษา

 

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ อยู่ในความดูแล จำเป็นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและตระหนักว่าความสูงวัยเป็นภาวะที่จะต้องเกิดกับทุกคน การทำความเข้าใจความสูงวัย จะทำให้สมาชิกในครอบครัว สามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และนำมาซึ่งความผาสุกของผู้สูงอายุและสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกัน

ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ มีลักษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพียงแต่ระยะเวลาความช้าหรือเร็วของการเข้าสู่ความชราจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ พันธุกรรม และภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามความสูงวัยย่อมเกิดอย่างแน่นอนเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น ความสูงวัยนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านใหญ่ๆในผู้สูงอายุ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ และสังคมก็มีความสำคัญ ซึ่งตัวผู้สูงอายุเองและบุคคลรอบข้างก็ควรให้ความสนใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย ขอกล่าวถึงวัยผู้สูงอายุสั้นดังนี้

ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน จึงควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง และรู้จักการปรับตัวที่เหมาะสม ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ประสิทธิภาพของการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง เช่น ตามัว หูตึง ข้อต่อติดขัด เดินไม่สะดวก ระบบย่อยอาหารไม่ดี อั้นปัสสาวะไม่อยู่ ความจำเสื่อม บางคนมีโรคประจำตัวร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น

การปรับตัว ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี โดยออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด เค็มจัด มันจัด ฝึกสมองด้วยการคิด จำ และคำนวณอยู่เป็นประจำเพื่อชลอการเสื่อมของสมอง

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการงาน โดยผู้ที่ทำงาน จะเกษียณอายุงาน ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น อาจรู้สึกเบื่อหน่าย เซ็งชีวิต หรือใช้เวลาจับผิดบุตรหลานในบ้าน ทำให้มีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวได้

การปรับตัว ผู้สูงอายุควรทำกิจวัตรประจำวันอยู่เสมอ เช่น การทำงานบ้าน การทำงานอดิเรก ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น อย่าอยู่ว่าง เพราะจะทำให้คิดฟุ้งซ่าน และสุขภาพก็จะอ่อนแอตามไปด้วย นอกจากนี้ หากสามารถทำกิจกรรมนอกบ้านได้ด้วยก็จะเป็นการดี เช่น การร่วมกิจกรรมของชุมชน การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในท้องถิ่น การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การทำงานเพื่อหารายได้เสริม เป็นต้น เพื่อให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าอยู่

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ผู้สูงอายุจะอยู่กับบ้านมากขึ้น ทำให้การเข้าสังคมน้อยลง โดยเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไป คู่สมรส หรือเพื่อนร่วมรุ่นจะทยอยเสียชีวิตลง ทำให้รู้สึกเหงาและว้าเหว่

การปรับตัว ผู้สูงอายุควรขยายวงสังคมของตนเองออกไป อาจช่วยเลี้ยงเด็ก พูดคุยกับวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ใช้เวลาว่างในการท่องเที่ยว หรือคบเพื่อนใหม่ ๆ โดยอาจเลือกคบเพื่อนที่ต่างวัย หรืออ่อนวัยกว่าก็ได้ เพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ตกยุค

การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุอาจมีความวิตกกังวลสูง รู้สึกว่าขาดความรักความอบอุ่นจากบุตรหลาน ขาดการยอมรับนับถือ กลัวการเจ็บป่วย กลัวการผ่าตัด กลัวตาย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง หรือฐานะยากจน อาจต้องวิตกกังวลกับความเป็นอยู่ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ การยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองว่าถูกต้องเสมอ อาจทำให้ขัดแย้งกับคนรอบข้าง ทำให้ไม่มีความสุขได้

การปรับตัว ผู้สูงอายุควรเรียนรู้การทำจิตใจให้สงบ ด้วยการยึดหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยปฏิบัติศาสนกิจ เข้าวัด ฟังเทศน์ฟังธรรม ฝึกสมาธิด้วยวิธีการต่าง ๆ จะช่วยให้รู้สึกปล่อยวาง ลดความวิตกกังวล และความคิดฟุ้งซ่านลงได้

        สิ่งต่างๆข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ครอบครัวและตัวผู้สูงอายุเองมีบทบาทสำคัญยิ่ง ประการแรกครอบครัวต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนมีเจตคติที่เหมาะสมต่อความสูงวัยเสียก่อน   จึงจะทำให้การดูแลและเอื้ออาทรผู้สูงอายุมีคุณค่าอย่างแท้จริง ความรู้ในการดูแลและการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่แสวงหาและทำความเข้าใจได้ไม่ยาก แต่การส่งเสริมให้ครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นที่ครอบครัวจะต้องให้การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า ข้อคิดสำคัญของการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ที่ความรักการเอาใจใส่ ความเข้าใจคนสูงวัย ความตระหนักในความสำคัญ และควรถือเป็นภารกิจของครอบครัวในการสืบทอดเจตนารมณ์ไปยังลูกหลาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในการดูแลผู้สูงวัย ให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขตามสมควร

 

**********************************************

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3929582
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
4061
2759
29629
3861517
75013
88842
3929582

IP ของคุณ : 34.203.245.76
เวลา : 20:19น. วันที่ : 20-01-2019

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต
     ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลา 8.30 ถึง 16.30น.

โทร : 02-149-5550 
     โทรสาร : 02-149-5549

ติดต่อ/ร้องเรียน