PLG_EVENTGALLERY_SEARCH
แกลอรี่
Search - EasyDiscuss
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
เว็บลิงก์

เปลี่ยนภาษา

กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับวัยอาชีวศึกษา

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา

               นักเรียนอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในระดับกำลังคนกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ไปจนถึงระดับชำนาญการพิเศษ ในเวลาเดียวกันก็กลายเป็นปัญหาเพราะขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ความนิยมในการศึกษาสายอาชีวศึกษาลดลงเมื่อเทียบกับสายสามัญศึกษา นอกจากนี้สิ่งที่เป็นปัญหาในสายตาสังคมภายนอกคือภาพลักษณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีปํญหายกพวกตีกัน

               ในเอกสาร “การอาชีวศึกษา ปัญหาที่ท้าทายของประเทศไทย” โดยคณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา มีนายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ เป็นประธานเมื่อปี 2555 ได้ระบุว่า “เด็กอาชีวศึกษาเป็นกลุ่มเด็กที่มีความคิดนอกกรอบ ส่วนมากเป็นเด็กจบมัธยมศึกษาตอนต้นและมาศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา เพราะไม่ต้องการเรียนวิชาความรู้ในกลุ่มสาระ 8 สาระวิชา ไม่ใช่เรียนไม่เก่งหรือไม่ฉลาด เด็กพวกนี้รู้ความต้องการของตัวเองชัดเจน ต้องการเรียนรู้ในระดับมหภาค และต้องการเรียนรู้มากกว่าสิ่งที่อยู่ในตำราฯ แต่ปัญหาที่พบคือเด็กออกจากการศึกษากลางคัน เป็นเพราะการออกแบบการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสม ควรปรับเปลี่ยนโดยเน้นให้ทำกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ทักษะการคิด การสื่อสารเป็นต้น ฯลฯ ...และสาเหตุที่เด็กยกพวกตีกัน เพราะเด็กต้องการการยอมรับ มีความรักในเพื่อนและสถาบันสูง สถานศึกษาจึงต้องออกแบบกิจกรรมและการเรียนการสอนให้มีพื้นที่สำหรับเด็กเหล่านี้ด้วย ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

               กิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรเน้นคือเรื่อง ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะเริ่มได้ด้วยการที่เขาได้ค้นพบข้อดี ข้อด้อยของตัวเอง เข้าใจเรื่องความแตกต่างของแต่ละคน เพื่อที่จะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง มีโอกาสค้นพบแรงบันดาลใจ และต่อยอดความฝันของตัวเองได้

EQ-TECHNIUQE-STUDENT

pdf
รายละเอียด : กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับวัยอาชีวศึกษา 
ขนาดไฟล์ : 1.56 mb
จำนวนการดาวน์โหลด : 5904

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3929731
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
4210
2759
29778
3861517
75162
88842
3929731

IP ของคุณ : 34.203.245.76
เวลา : 20:45น. วันที่ : 20-01-2019

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต
     ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลา 8.30 ถึง 16.30น.

โทร : 02-149-5550 
     โทรสาร : 02-149-5549

ติดต่อ/ร้องเรียน