PLG_EVENTGALLERY_SEARCH
แกลอรี่
Search - EasyDiscuss
หมวดหมู่
ข้อมูลติดต่อ
เนื้อหา
ข่าวฟีด
เว็บลิงก์

เปลี่ยนภาษา

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2559

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

 

      วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น. นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 และมอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน โดย นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้กล่าวรายงาน และพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ร่วมต้อนรับ

 

 

 

         วัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมสุขภาพจิต และบูรณาการแผนงานกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตปฐมวัยและวัยเรียน โดยเชื่อมต่อกับการดำเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นในโรงเรียนในเขตสุขภาพ ตลอดจนสื่อสารชี้แจงนโยบาย เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด การติดตามประเมินผล และระบบรายงานแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิต และหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมสุขภาพจิตที่รับผิดชอบงานปฐมวัย วัยเรียนและที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน

 

 

 

           รูปแบบการประชุมฯ ประกอบด้วยการบรรยายและอภิปราย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันราชานุกูล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

 

 

         ทั้งนี้ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิต นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน การดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยและวัยเรียน เป็นเรื่องสำคัญที่กรมมีนโยบายให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง เพราะเป็นมาตรการสำคัญในการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่ 1 Prevention and Promotion Excellence พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย และถ่ายทอดมาสู่ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนทุกกลุ่มวัย แต่สิ่งที่ผู้รับผิดชอบต้องร่วมกันดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ คือ

         1. ต้องสร้างให้เกิดแนวทางการดำเนินงานเรื่องพัฒนาการเด็กและการพัฒนา EQ ให้พื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน เหมือนการดูแลโรคทางกาย ไม่ให้พื้นที่คิดว่าการดูแล 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ เป็นเรื่องเฉพาะของกรมสุขภาพจิต แต่ต้องให้พื้นที่ โรงพยาบาลชุมชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถดำเนินการได้เหมือนการดูแลสุขภาพกาย

         2. ควรเพิ่มศักยภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ พ่อแม่ ให้สามารถดำเนินการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเบื้องต้นได้

         3. มีการติดตามผลการดำเนินงานการกระตุ้นพัฒนาการและการพัฒนา EQ โดยไม่ต้องรอการสำรวจ EQ

ในปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดรูปภาพการประชุมได้ที่นี่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

4188216
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
5019
6986
27798
4123601
99670
122059
4188216

IP ของคุณ : 54.226.175.101
เวลา : 18:06น. วันที่ : 22-03-2019

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

อาคาร 2 ชั้น 5 กรมสุขภาพจิต
     ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลา 8.30 ถึง 16.30น.

โทร : 02-149-5550 
     โทรสาร : 02-149-5549

ติดต่อ/ร้องเรียน