ผลการประเมินความสุขของคนไทย (อายุ 15 - 59 ปี)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินความสุขคนไทย
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม :
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 58 219 663 คน 968 คน 501 คน 2132 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 247 คน 247 คน
2 : กระบี่ 6 อำเภอ 10 คน 4 คน 2 คน 16 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 21 อำเภอ 4 คน 23 คน 9 คน 36 คน
4 : กาฬสินธุ์ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
5 : จันทบุรี 10 อำเภอ 14 คน 20 คน 5 คน 39 คน
6 : ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 27 คน 32 คน 8 คน 67 คน
7 : ชลบุรี 11 อำเภอ 15 คน 24 คน 3 คน 42 คน
8 : ชัยภูมิ 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 2 คน 4 คน
9 : ชุมพร 9 อำเภอ 83 คน 150 คน 33 คน 266 คน
10 : ตรัง 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
11 : ตาก 6 อำเภอ 3 คน 6 คน 0 คน 9 คน
12 : นครปฐม 2 อำเภอ 2 คน 1 คน 1 คน 4 คน
13 : นครราชสีมา 5 อำเภอ 3 คน 5 คน 0 คน 8 คน
14 : นครศรีธรรมราช 18 อำเภอ 343 คน 441 คน 100 คน 884 คน
15 : นครสวรรค์ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
16 : นนทบุรี 3 อำเภอ 0 คน 2 คน 1 คน 3 คน
17 : นราธิวาส 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
18 : บุรีรัมย์ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
19 : ปทุมธานี 3 อำเภอ 0 คน 3 คน 1 คน 4 คน
20 : ประจวบคีรีขันธ์ 2 อำเภอ 1 คน 2 คน 0 คน 3 คน
21 : ปราจีนบุรี 1 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
22 : ปัตตานี 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
23 : พระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
24 : พังงา 6 อำเภอ 19 คน 37 คน 6 คน 62 คน
25 : พัทลุง 2 อำเภอ 0 คน 1 คน 1 คน 2 คน
26 : พิษณุโลก 4 อำเภอ 2 คน 4 คน 2 คน 8 คน
27 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 2 คน 7 คน 1 คน 10 คน
28 : มหาสารคาม 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
29 : มุกดาหาร 2 อำเภอ 0 คน 6 คน 1 คน 7 คน
30 : ยะลา 2 อำเภอ 1 คน 0 คน 2 คน 3 คน
31 : ยโสธร 5 อำเภอ 11 คน 3 คน 1 คน 15 คน
32 : ร้อยเอ็ด 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
33 : ระนอง 1 อำเภอ 1 คน 1 คน 2 คน 4 คน
34 : ระยอง 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
35 : ราชบุรี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
36 : ลำปาง 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
37 : ศรีสะเกษ 7 อำเภอ 11 คน 16 คน 1 คน 28 คน
38 : สกลนคร 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
39 : สงขลา 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 3 คน 4 คน
40 : สตูล 2 อำเภอ 0 คน 1 คน 1 คน 2 คน
41 : สมุทรปราการ 3 อำเภอ 1 คน 3 คน 3 คน 7 คน
42 : สมุทรสงคราม 2 อำเภอ 3 คน 2 คน 0 คน 5 คน
43 : สมุทรสาคร 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
44 : สระบุรี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
45 : สระแก้ว 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
46 : สิงห์บุรี 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
47 : สุราษฎร์ธานี 17 อำเภอ 63 คน 113 คน 45 คน 221 คน
48 : สุโขทัย 5 อำเภอ 2 คน 6 คน 0 คน 8 คน
49 : หนองคาย 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
50 : อำนาจเจริญ 2 อำเภอ 5 คน 1 คน 0 คน 6 คน
51 : อุดรธานี 3 อำเภอ 2 คน 3 คน 5 คน 10 คน
52 : อุตรดิตถ์ 9 อำเภอ 10 คน 23 คน 5 คน 38 คน
53 : อุบลราชธานี 9 อำเภอ 11 คน 11 คน 2 คน 24 คน
54 : เชียงราย 3 อำเภอ 1 คน 1 คน 1 คน 3 คน
55 : เชียงใหม่ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
56 : เพชรบุรี 2 อำเภอ 1 คน 0 คน 1 คน 2 คน
57 : เพชรบูรณ์ 5 อำเภอ 2 คน 3 คน 3 คน 8 คน
58 : แม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172 Website: www.sorporsor.com