ผลการประเมินความสุขของคนไทย
(อายุ 15 - 59 ปี)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินความสุขคนไทย
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหา : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการประเมินความสุขภาพรวม :: มิถุนายน - ธันวาคม 2561 :
# จังหวัด อำเภอ สูงกว่าคนทั่วไป เท่ากับคนทั่วไป ต่ำกว่าคนทั่วไป ประเมินทั้งหมด
1 : 78 702 8138 คน 11939 คน 1762 คน 21839 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการประเมินความสุขรายจังหวัด :: มิถุนายน - ธันวาคม 2561
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 10 คน 10 คน
2 : กระบี่ 9 อำเภอ 75 คน 228 คน 1 คน 304 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 33 อำเภอ 246 คน 340 คน 87 คน 673 คน
4 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 36 คน 310 คน 45 คน 391 คน
5 : กาฬสินธุ์ 19 อำเภอ 125 คน 415 คน 2 คน 542 คน
6 : กำแพงเพชร 5 อำเภอ 185 คน 12 คน 1 คน 198 คน
7 : ขอนแก่น 27 อำเภอ 304 คน 483 คน 3 คน 790 คน
8 : จันทบุรี 8 อำเภอ 126 คน 90 คน 0 คน 216 คน
9 : ฉะเชิงเทรา 4 อำเภอ 37 คน 55 คน 0 คน 92 คน
10 : ชลบุรี 6 อำเภอ 3 คน 7 คน 2 คน 12 คน
11 : ชัยนาท 3 อำเภอ 150 คน 49 คน 1 คน 200 คน
12 : ชัยภูมิ 16 อำเภอ 89 คน 365 คน 38 คน 492 คน
13 : ชุมพร 8 อำเภอ 33 คน 212 คน 0 คน 245 คน
14 : ตรัง 10 อำเภอ 112 คน 175 คน 47 คน 334 คน
15 : ตราด 1 อำเภอ 4 คน 3 คน 0 คน 7 คน
16 : ตาก 9 อำเภอ 56 คน 169 คน 46 คน 271 คน
17 : นครนายก 1 อำเภอ 24 คน 6 คน 0 คน 30 คน
18 : นครปฐม 9 อำเภอ 111 คน 246 คน 29 คน 386 คน
19 : นครพนม 7 อำเภอ 72 คน 128 คน 10 คน 210 คน
20 : นครราชสีมา 33 อำเภอ 95 คน 801 คน 77 คน 973 คน
21 : นครศรีธรรมราช 24 อำเภอ 543 คน 184 คน 0 คน 727 คน
22 : นครสวรรค์ 8 อำเภอ 162 คน 87 คน 11 คน 260 คน
23 : นนทบุรี 7 อำเภอ 25 คน 69 คน 1 คน 95 คน
24 : นราธิวาส 13 อำเภอ 128 คน 195 คน 70 คน 393 คน
25 : น่าน 15 อำเภอ 163 คน 253 คน 35 คน 451 คน
26 : บึงกาฬ 8 อำเภอ 79 คน 148 คน 13 คน 240 คน
27 : บุรีรัมย์ 24 อำเภอ 127 คน 518 คน 47 คน 692 คน
28 : ปทุมธานี 7 อำเภอ 149 คน 10 คน 4 คน 163 คน
29 : ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 12 คน 197 คน 31 คน 240 คน
30 : ปราจีนบุรี 3 อำเภอ 0 คน 3 คน 0 คน 3 คน
31 : ปัตตานี 11 อำเภอ 88 คน 170 คน 98 คน 356 คน
32 : พระนครศรีอยุธยา 5 อำเภอ 99 คน 52 คน 0 คน 151 คน
33 : พะเยา 9 อำเภอ 120 คน 132 คน 20 คน 272 คน
34 : พังงา 8 อำเภอ 186 คน 54 คน 0 คน 240 คน
35 : พัทลุง 11 อำเภอ 122 คน 156 คน 58 คน 336 คน
36 : พิจิตร 6 อำเภอ 129 คน 59 คน 5 คน 193 คน
37 : พิษณุโลก 10 อำเภอ 103 คน 146 คน 27 คน 276 คน
38 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 31 คน 60 คน 0 คน 91 คน
39 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 279 คน 111 คน 1 คน 391 คน
40 : มุกดาหาร 2 อำเภอ 24 คน 43 คน 16 คน 83 คน
41 : ยะลา 8 อำเภอ 70 คน 120 คน 53 คน 243 คน
42 : ยโสธร 3 อำเภอ 53 คน 62 คน 13 คน 128 คน
43 : ร้อยเอ็ด 21 อำเภอ 487 คน 118 คน 1 คน 606 คน
44 : ระนอง 5 อำเภอ 12 คน 138 คน 0 คน 150 คน
45 : ระยอง 3 อำเภอ 26 คน 37 คน 0 คน 63 คน
46 : ราชบุรี 11 อำเภอ 24 คน 270 คน 10 คน 304 คน
47 : ลพบุรี 7 อำเภอ 162 คน 48 คน 0 คน 210 คน
48 : ลำปาง 13 อำเภอ 159 คน 159 คน 71 คน 389 คน
49 : ลำพูน 8 อำเภอ 70 คน 135 คน 35 คน 240 คน
50 : ศรีสะเกษ 10 อำเภอ 107 คน 134 คน 26 คน 267 คน
51 : สกลนคร 7 อำเภอ 61 คน 137 คน 12 คน 210 คน
52 : สงขลา 16 อำเภอ 148 คน 317 คน 95 คน 560 คน
53 : สตูล 7 อำเภอ 68 คน 147 คน 31 คน 246 คน
54 : สมุทรปราการ 3 อำเภอ 1 คน 1 คน 2 คน 4 คน
55 : สมุทรสงคราม 4 อำเภอ 4 คน 84 คน 3 คน 91 คน
56 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 18 คน 72 คน 0 คน 90 คน
57 : สระบุรี 2 อำเภอ 38 คน 22 คน 0 คน 60 คน
58 : สระแก้ว 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
59 : สิงห์บุรี 3 อำเภอ 47 คน 14 คน 0 คน 61 คน
60 : สุพรรณบุรี 12 อำเภอ 14 คน 279 คน 20 คน 313 คน
61 : สุราษฎร์ธานี 20 อำเภอ 298 คน 320 คน 1 คน 619 คน
62 : สุรินทร์ 18 อำเภอ 38 คน 442 คน 32 คน 512 คน
63 : สุโขทัย 10 อำเภอ 68 คน 169 คน 38 คน 275 คน
64 : หนองคาย 1 อำเภอ 12 คน 18 คน 0 คน 30 คน
65 : หนองบัวลำภู 4 อำเภอ 58 คน 57 คน 5 คน 120 คน
66 : อ่างทอง 2 อำเภอ 32 คน 28 คน 0 คน 60 คน
67 : อำนาจเจริญ 4 อำเภอ 47 คน 42 คน 10 คน 99 คน
68 : อุดรธานี 16 อำเภอ 204 คน 227 คน 21 คน 452 คน
69 : อุตรดิตถ์ 9 อำเภอ 79 คน 149 คน 43 คน 271 คน
70 : อุทัยธานี 3 อำเภอ 205 คน 6 คน 0 คน 211 คน
71 : อุบลราชธานี 12 อำเภอ 102 คน 219 คน 55 คน 376 คน
72 : เชียงราย 19 อำเภอ 205 คน 238 คน 106 คน 549 คน
73 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 316 คน 322 คน 124 คน 762 คน
74 : เพชรบุรี 9 อำเภอ 15 คน 202 คน 27 คน 244 คน
75 : เพชรบูรณ์ 11 อำเภอ 91 คน 200 คน 41 คน 332 คน
76 : เลย 7 อำเภอ 89 คน 102 คน 19 คน 210 คน
77 : แพร่ 8 อำเภอ 123 คน 98 คน 20 คน 241 คน
78 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 135 คน 64 คน 12 คน 211 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com