ผลการประเมินความสุขของคนไทย (อายุ 15 - 59 ปี)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินความสุขคนไทย
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม :
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 77 792 8007 คน 13947 คน 5312 คน 27267 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : กระบี่ 8 อำเภอ 176 คน 263 คน 70 คน 509 คน
2 : กรุงเทพมหานคร 39 อำเภอ 281 คน 609 คน 288 คน 1178 คน
3 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 73 คน 228 คน 89 คน 390 คน
4 : กาฬสินธุ์ 20 อำเภอ 111 คน 528 คน 5 คน 644 คน
5 : กำแพงเพชร 4 อำเภอ 45 คน 94 คน 49 คน 188 คน
6 : ขอนแก่น 27 อำเภอ 323 คน 544 คน 16 คน 883 คน
7 : จันทบุรี 10 อำเภอ 14 คน 21 คน 97 คน 132 คน
8 : ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 29 คน 33 คน 8 คน 70 คน
9 : ชลบุรี 10 อำเภอ 17 คน 26 คน 8 คน 51 คน
10 : ชัยนาท 7 อำเภอ 51 คน 76 คน 56 คน 183 คน
11 : ชัยภูมิ 17 อำเภอ 179 คน 289 คน 59 คน 527 คน
12 : ชุมพร 10 อำเภอ 207 คน 357 คน 81 คน 645 คน
13 : ตรัง 10 อำเภอ 104 คน 196 คน 44 คน 344 คน
14 : ตราด 1 อำเภอ 2 คน 4 คน 1 คน 7 คน
15 : ตาก 10 อำเภอ 33 คน 169 คน 78 คน 280 คน
16 : นครนายก 4 อำเภอ 7 คน 23 คน 2 คน 32 คน
17 : นครปฐม 8 อำเภอ 65 คน 129 คน 34 คน 228 คน
18 : นครพนม 7 อำเภอ 51 คน 102 คน 32 คน 185 คน
19 : นครราชสีมา 33 อำเภอ 382 คน 474 คน 223 คน 1079 คน
20 : นครศรีธรรมราช 22 อำเภอ 682 คน 1102 คน 153 คน 1937 คน
21 : นครสวรรค์ 12 อำเภอ 58 คน 108 คน 95 คน 261 คน
22 : นนทบุรี 7 อำเภอ 18 คน 56 คน 23 คน 97 คน
23 : นราธิวาส 13 อำเภอ 154 คน 186 คน 53 คน 393 คน
24 : น่าน 15 อำเภอ 142 คน 226 คน 83 คน 451 คน
25 : บึงกาฬ 9 อำเภอ 68 คน 152 คน 23 คน 243 คน
26 : บุรีรัมย์ 23 อำเภอ 264 คน 340 คน 88 คน 693 คน
27 : ปทุมธานี 8 อำเภอ 87 คน 71 คน 6 คน 164 คน
28 : ประจวบคีรีขันธ์ 9 อำเภอ 55 คน 140 คน 48 คน 243 คน
29 : ปราจีนบุรี 1 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
30 : ปัตตานี 12 อำเภอ 99 คน 173 คน 89 คน 361 คน
31 : พระนครศรีอยุธยา 16 อำเภอ 74 คน 190 คน 96 คน 360 คน
32 : พะเยา 9 อำเภอ 107 คน 127 คน 38 คน 272 คน
33 : พังงา 9 อำเภอ 117 คน 347 คน 59 คน 523 คน
34 : พัทลุง 11 อำเภอ 138 คน 174 คน 44 คน 356 คน
35 : พิจิตร 9 อำเภอ 89 คน 117 คน 39 คน 245 คน
36 : พิษณุโลก 10 อำเภอ 26 คน 140 คน 114 คน 280 คน
37 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 73 คน 92 คน 11 คน 176 คน
38 : มหาสารคาม 14 อำเภอ 298 คน 122 คน 3 คน 423 คน
39 : มุกดาหาร 2 อำเภอ 21 คน 53 คน 16 คน 90 คน
40 : ยะลา 8 อำเภอ 88 คน 113 คน 45 คน 246 คน
41 : ยโสธร 5 อำเภอ 67 คน 69 คน 12 คน 148 คน
42 : ร้อยเอ็ด 21 อำเภอ 709 คน 260 คน 2 คน 971 คน
43 : ระนอง 5 อำเภอ 54 คน 135 คน 22 คน 211 คน
44 : ระยอง 4 อำเภอ 2 คน 0 คน 61 คน 63 คน
45 : ราชบุรี 10 อำเภอ 34 คน 211 คน 57 คน 302 คน
46 : ลพบุรี 12 อำเภอ 84 คน 84 คน 115 คน 283 คน
47 : ลำปาง 13 อำเภอ 21 คน 117 คน 254 คน 392 คน
48 : ลำพูน 8 อำเภอ 12 คน 83 คน 148 คน 243 คน
49 : ศรีสะเกษ 11 อำเภอ 99 คน 153 คน 38 คน 290 คน
50 : สกลนคร 9 อำเภอ 44 คน 136 คน 33 คน 213 คน
51 : สงขลา 16 อำเภอ 152 คน 311 คน 97 คน 560 คน
52 : สตูล 7 อำเภอ 59 คน 130 คน 27 คน 216 คน
53 : สมุทรปราการ 4 อำเภอ 1 คน 3 คน 6 คน 10 คน
54 : สมุทรสงคราม 4 อำเภอ 8 คน 70 คน 16 คน 94 คน
55 : สมุทรสาคร 4 อำเภอ 47 คน 37 คน 8 คน 92 คน
56 : สระบุรี 9 อำเภอ 33 คน 133 คน 49 คน 215 คน
57 : สระแก้ว 3 อำเภอ 3 คน 1 คน 0 คน 4 คน
58 : สิงห์บุรี 6 อำเภอ 28 คน 60 คน 23 คน 111 คน
59 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 28 คน 187 คน 85 คน 300 คน
60 : สุราษฎร์ธานี 20 อำเภอ 400 คน 1139 คน 335 คน 1874 คน
61 : สุรินทร์ 18 อำเภอ 356 คน 112 คน 44 คน 512 คน
62 : สุโขทัย 10 อำเภอ 6 คน 91 คน 181 คน 278 คน
63 : หนองคาย 2 อำเภอ 10 คน 18 คน 5 คน 33 คน
64 : หนองบัวลำภู 4 อำเภอ 27 คน 87 คน 14 คน 128 คน
65 : อ่างทอง 8 อำเภอ 43 คน 84 คน 34 คน 161 คน
66 : อำนาจเจริญ 3 อำเภอ 32 คน 30 คน 7 คน 69 คน
67 : อุดรธานี 21 อำเภอ 195 คน 376 คน 67 คน 638 คน
68 : อุตรดิตถ์ 10 อำเภอ 23 คน 133 คน 153 คน 309 คน
69 : อุทัยธานี 5 อำเภอ 69 คน 95 คน 46 คน 210 คน
70 : อุบลราชธานี 15 อำเภอ 138 คน 189 คน 59 คน 386 คน
71 : เชียงราย 18 อำเภอ 90 คน 286 คน 172 คน 548 คน
72 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 41 คน 281 คน 464 คน 786 คน
73 : เพชรบุรี 9 อำเภอ 49 คน 138 คน 55 คน 242 คน
74 : เพชรบูรณ์ 12 อำเภอ 30 คน 173 คน 136 คน 339 คน
75 : เลย 7 อำเภอ 75 คน 99 คน 40 คน 214 คน
76 : แพร่ 8 อำเภอ 122 คน 97 คน 21 คน 240 คน
77 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 7 คน 144 คน 60 คน 211 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com