ผลการประเมินความสุขของคนไทย (อายุ 15 - 59 ปี)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินความสุขคนไทย
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม :
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 75 551 4225 คน 8307 คน 3258 คน 15790 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 22 คน 22 คน
2 : กระบี่ 8 อำเภอ 127 คน 181 คน 68 คน 376 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 32 อำเภอ 97 คน 135 คน 44 คน 276 คน
4 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 73 คน 228 คน 89 คน 390 คน
5 : กาฬสินธุ์ 8 อำเภอ 17 คน 82 คน 4 คน 103 คน
6 : กำแพงเพชร 4 อำเภอ 45 คน 94 คน 49 คน 188 คน
7 : ขอนแก่น 3 อำเภอ 21 คน 59 คน 16 คน 96 คน
8 : จันทบุรี 10 อำเภอ 14 คน 20 คน 6 คน 40 คน
9 : ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 28 คน 32 คน 8 คน 68 คน
10 : ชลบุรี 10 อำเภอ 16 คน 23 คน 3 คน 42 คน
11 : ชัยนาท 7 อำเภอ 51 คน 76 คน 56 คน 183 คน
12 : ชัยภูมิ 3 อำเภอ 22 คน 10 คน 2 คน 34 คน
13 : ชุมพร 9 อำเภอ 166 คน 300 คน 74 คน 540 คน
14 : ตรัง 10 อำเภอ 104 คน 196 คน 44 คน 344 คน
15 : ตาก 6 อำเภอ 3 คน 6 คน 0 คน 9 คน
16 : นครปฐม 8 อำเภอ 56 คน 124 คน 34 คน 214 คน
17 : นครพนม 5 อำเภอ 31 คน 39 คน 26 คน 96 คน
18 : นครราชสีมา 9 อำเภอ 21 คน 63 คน 30 คน 114 คน
19 : นครศรีธรรมราช 22 อำเภอ 665 คน 1043 คน 150 คน 1858 คน
20 : นครสวรรค์ 12 อำเภอ 49 คน 90 คน 91 คน 230 คน
21 : นนทบุรี 3 อำเภอ 0 คน 4 คน 1 คน 5 คน
22 : นราธิวาส 13 อำเภอ 152 คน 186 คน 53 คน 391 คน
23 : น่าน 15 อำเภอ 142 คน 226 คน 83 คน 451 คน
24 : บึงกาฬ 3 อำเภอ 10 คน 18 คน 4 คน 32 คน
25 : บุรีรัมย์ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
26 : ปทุมธานี 3 อำเภอ 0 คน 3 คน 1 คน 4 คน
27 : ประจวบคีรีขันธ์ 9 อำเภอ 55 คน 140 คน 48 คน 243 คน
28 : ปราจีนบุรี 1 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
29 : ปัตตานี 12 อำเภอ 98 คน 173 คน 89 คน 360 คน
30 : พระนครศรีอยุธยา 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
31 : พะเยา 9 อำเภอ 107 คน 127 คน 38 คน 272 คน
32 : พังงา 9 อำเภอ 117 คน 347 คน 59 คน 523 คน
33 : พัทลุง 11 อำเภอ 133 คน 162 คน 42 คน 337 คน
34 : พิจิตร 9 อำเภอ 69 คน 66 คน 35 คน 170 คน
35 : พิษณุโลก 4 อำเภอ 2 คน 4 คน 3 คน 9 คน
36 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 59 คน 66 คน 11 คน 136 คน
37 : มหาสารคาม 2 อำเภอ 3 คน 3 คน 3 คน 9 คน
38 : มุกดาหาร 2 อำเภอ 0 คน 6 คน 1 คน 7 คน
39 : ยะลา 8 อำเภอ 88 คน 113 คน 45 คน 246 คน
40 : ยโสธร 5 อำเภอ 11 คน 5 คน 1 คน 17 คน
41 : ร้อยเอ็ด 12 อำเภอ 228 คน 122 คน 2 คน 352 คน
42 : ระนอง 5 อำเภอ 54 คน 135 คน 22 คน 211 คน
43 : ระยอง 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
44 : ราชบุรี 10 อำเภอ 34 คน 210 คน 57 คน 301 คน
45 : ลพบุรี 2 อำเภอ 0 คน 2 คน 1 คน 3 คน
46 : ลำปาง 13 อำเภอ 21 คน 116 คน 254 คน 391 คน
47 : ลำพูน 8 อำเภอ 12 คน 80 คน 148 คน 240 คน
48 : ศรีสะเกษ 8 อำเภอ 11 คน 17 คน 1 คน 29 คน
49 : สกลนคร 3 อำเภอ 1 คน 15 คน 17 คน 33 คน
50 : สงขลา 16 อำเภอ 138 คน 270 คน 77 คน 485 คน
51 : สตูล 7 อำเภอ 59 คน 130 คน 27 คน 216 คน
52 : สมุทรปราการ 4 อำเภอ 1 คน 3 คน 6 คน 10 คน
53 : สมุทรสงคราม 4 อำเภอ 8 คน 70 คน 16 คน 94 คน
54 : สมุทรสาคร 4 อำเภอ 47 คน 37 คน 8 คน 92 คน
55 : สระบุรี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
56 : สระแก้ว 3 อำเภอ 3 คน 1 คน 0 คน 4 คน
57 : สิงห์บุรี 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
58 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 28 คน 187 คน 85 คน 300 คน
59 : สุราษฎร์ธานี 20 อำเภอ 382 คน 1121 คน 329 คน 1832 คน
60 : สุรินทร์ 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
61 : สุโขทัย 5 อำเภอ 2 คน 6 คน 0 คน 8 คน
62 : หนองคาย 2 อำเภอ 9 คน 17 คน 5 คน 31 คน
63 : หนองบัวลำภู 2 อำเภอ 11 คน 51 คน 5 คน 67 คน
64 : อำนาจเจริญ 2 อำเภอ 5 คน 1 คน 0 คน 6 คน
65 : อุดรธานี 11 อำเภอ 67 คน 151 คน 23 คน 241 คน
66 : อุตรดิตถ์ 9 อำเภอ 10 คน 23 คน 5 คน 38 คน
67 : อุทัยธานี 5 อำเภอ 69 คน 94 คน 46 คน 209 คน
68 : อุบลราชธานี 9 อำเภอ 13 คน 11 คน 2 คน 26 คน
69 : เชียงราย 18 อำเภอ 90 คน 286 คน 171 คน 547 คน
70 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 37 คน 258 คน 459 คน 754 คน
71 : เพชรบุรี 9 อำเภอ 49 คน 138 คน 55 คน 242 คน
72 : เพชรบูรณ์ 5 อำเภอ 2 คน 3 คน 3 คน 8 คน
73 : เลย 4 อำเภอ 48 คน 56 คน 20 คน 124 คน
74 : แพร่ 8 อำเภอ 122 คน 97 คน 21 คน 240 คน
75 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 7 คน 144 คน 60 คน 211 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com