ผลการประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น
Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool(T-GMHA-15)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหา : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการประเมินความสุขผู้สูงอายุ :: :
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 75 794 123432 คน 173286 คน 24283 คน 321009 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ

สรุปผลการประเมินความสุขผู้สูงอายุรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 2 คน 2 คน
2 : กระบี่ 8 อำเภอ 313 คน 322 คน 47 คน 682 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 34 อำเภอ 251 คน 448 คน 143 คน 842 คน
4 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 552 คน 21 คน 1 คน 574 คน
5 : กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ 4901 คน 216 คน 119 คน 5236 คน
6 : กำแพงเพชร 8 อำเภอ 321 คน 1003 คน 183 คน 1507 คน
7 : ขอนแก่น 25 อำเภอ 5562 คน 587 คน 40 คน 6189 คน
8 : จันทบุรี 7 อำเภอ 86 คน 88 คน 2 คน 176 คน
9 : ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 170 คน 159 คน 2 คน 331 คน
10 : ชลบุรี 11 อำเภอ 159 คน 158 คน 7 คน 324 คน
11 : ชัยนาท 7 อำเภอ 225 คน 593 คน 106 คน 924 คน
12 : ชัยภูมิ 18 อำเภอ 3608 คน 2759 คน 246 คน 6613 คน
13 : ชุมพร 9 อำเภอ 325 คน 589 คน 132 คน 1046 คน
14 : ตรัง 9 อำเภอ 335 คน 760 คน 198 คน 1293 คน
15 : ตราด 7 อำเภอ 120 คน 81 คน 3 คน 204 คน
16 : นครนายก 3 อำเภอ 5 คน 36 คน 49 คน 90 คน
17 : นครปฐม 7 อำเภอ 570 คน 5 คน 0 คน 575 คน
18 : นครพนม 12 อำเภอ 1010 คน 1702 คน 52 คน 2764 คน
19 : นครราชสีมา 38 อำเภอ 26637 คน 36643 คน 1964 คน 65244 คน
20 : นครศรีธรรมราช 24 อำเภอ 1548 คน 2809 คน 925 คน 5282 คน
21 : นครสวรรค์ 14 อำเภอ 663 คน 1546 คน 229 คน 2438 คน
22 : นนทบุรี 6 อำเภอ 54 คน 35 คน 1 คน 90 คน
23 : นราธิวาส 11 อำเภอ 264 คน 1149 คน 164 คน 1577 คน
24 : น่าน 13 อำเภอ 2777 คน 4483 คน 1190 คน 8450 คน
25 : บึงกาฬ 9 อำเภอ 4574 คน 7446 คน 294 คน 12314 คน
26 : บุรีรัมย์ 23 อำเภอ 3079 คน 3677 คน 483 คน 7239 คน
27 : ปทุมธานี 4 อำเภอ 39 คน 14 คน 0 คน 53 คน
28 : ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 542 คน 7 คน 0 คน 549 คน
29 : ปราจีนบุรี 7 อำเภอ 129 คน 78 คน 3 คน 210 คน
30 : ปัตตานี 12 อำเภอ 220 คน 909 คน 119 คน 1248 คน
31 : ผผ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 2 คน 2 คน
32 : พระนครศรีอยุธยา 11 อำเภอ 132 คน 134 คน 64 คน 330 คน
33 : พะเยา 9 อำเภอ 1029 คน 1735 คน 522 คน 3288 คน
34 : พังงา 9 อำเภอ 285 คน 312 คน 148 คน 745 คน
35 : พัทลุง 11 อำเภอ 666 คน 2410 คน 356 คน 3432 คน
36 : พิจิตร 11 อำเภอ 480 คน 967 คน 175 คน 1622 คน
37 : ภูเก็ต 5 อำเภอ 224 คน 619 คน 164 คน 1007 คน
38 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 1975 คน 3121 คน 415 คน 5511 คน
39 : มุกดาหาร 5 อำเภอ 66 คน 59 คน 25 คน 150 คน
40 : ยะลา 6 อำเภอ 78 คน 261 คน 70 คน 409 คน
41 : ยโสธร 6 อำเภอ 63 คน 81 คน 37 คน 181 คน
42 : ร้อยเอ็ด 21 อำเภอ 7037 คน 26 คน 21 คน 7084 คน
43 : ระนอง 6 อำเภอ 221 คน 974 คน 168 คน 1363 คน
44 : ระยอง 6 อำเภอ 78 คน 101 คน 1 คน 180 คน
45 : ราชบุรี 10 อำเภอ 529 คน 1 คน 0 คน 530 คน
46 : ลพบุรี 4 อำเภอ 67 คน 52 คน 1 คน 120 คน
47 : ลำปาง 14 อำเภอ 952 คน 1487 คน 606 คน 3045 คน
48 : ลำพูน 9 อำเภอ 917 คน 2061 คน 793 คน 3771 คน
49 : ศรีสะเกษ 15 อำเภอ 182 คน 152 คน 116 คน 450 คน
50 : สกลนคร 19 อำเภอ 7022 คน 11906 คน 540 คน 19468 คน
51 : สงขลา 14 อำเภอ 737 คน 2890 คน 338 คน 3965 คน
52 : สตูล 6 อำเภอ 133 คน 989 คน 82 คน 1204 คน
53 : สมุทรปราการ 6 อำเภอ 92 คน 87 คน 1 คน 180 คน
54 : สมุทรสงคราม 3 อำเภอ 524 คน 11 คน 0 คน 535 คน
55 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 526 คน 18 คน 0 คน 544 คน
56 : สระบุรี 12 อำเภอ 60 คน 145 คน 126 คน 331 คน
57 : สระแก้ว 9 อำเภอ 167 คน 102 คน 0 คน 269 คน
58 : สิงห์บุรี 4 อำเภอ 50 คน 58 คน 12 คน 120 คน
59 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 521 คน 24 คน 0 คน 545 คน
60 : สุราษฎร์ธานี 20 อำเภอ 1195 คน 2681 คน 894 คน 4770 คน
61 : สุรินทร์ 22 อำเภอ 3641 คน 3692 คน 187 คน 7520 คน
62 : หนองคาย 9 อำเภอ 6372 คน 10946 คน 444 คน 17762 คน
63 : หนองบัวลำภู 6 อำเภอ 2078 คน 4044 คน 138 คน 6260 คน
64 : อ่างทอง 5 อำเภอ 123 คน 26 คน 1 คน 150 คน
65 : อำนาจเจริญ 5 อำเภอ 61 คน 76 คน 13 คน 150 คน
66 : อุดรธานี 21 อำเภอ 7092 คน 13816 คน 474 คน 21382 คน
67 : อุตรดิตถ์ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
68 : อุทัยธานี 7 อำเภอ 182 คน 343 คน 70 คน 595 คน
69 : อุบลราชธานี 17 อำเภอ 207 คน 243 คน 41 คน 491 คน
70 : เชียงราย 18 อำเภอ 2597 คน 5078 คน 1628 คน 9303 คน
71 : เชียงใหม่ 26 อำเภอ 6640 คน 14606 คน 5026 คน 26273 คน
72 : เพชรบุรี 8 อำเภอ 503 คน 37 คน 1 คน 541 คน
73 : เลย 15 อำเภอ 3772 คน 6652 คน 232 คน 10656 คน
74 : แพร่ 7 อำเภอ 3980 คน 9167 คน 2779 คน 15926 คน
75 : แม่ฮ่องสอน 6 อำเภอ 1137 คน 2773 คน 867 คน 4782 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172, 090-669-2788 Website: www.sorporsor.com