ผลการประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น
Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool(T-GMHA-15)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

ตารางแสดงผลการค้นหาการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุ :
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 67 474 23051 คน 11635 คน 4966 คน 39652 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : กระบี่ 8 อำเภอ 115 คน 5 คน 2 คน 122 คน
2 : กรุงเทพมหานคร 31 อำเภอ 171 คน 396 คน 273 คน 840 คน
3 : กาญจนบุรี 14 อำเภอ 1 คน 12 คน 380 คน 393 คน
4 : กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ 4901 คน 215 คน 119 คน 5235 คน
5 : กำแพงเพชร 11 อำเภอ 36 คน 495 คน 143 คน 674 คน
6 : ขอนแก่น 25 อำเภอ 5587 คน 587 คน 40 คน 6214 คน
7 : จันทบุรี 1 อำเภอ 8 คน 10 คน 10 คน 28 คน
8 : ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 49 คน 190 คน 67 คน 306 คน
9 : ชลบุรี 11 อำเภอ 53 คน 116 คน 156 คน 325 คน
10 : ชัยนาท 8 อำเภอ 64 คน 348 คน 127 คน 539 คน
11 : ชัยภูมิ 8 อำเภอ 5 คน 11 คน 0 คน 16 คน
12 : ชุมพร 3 อำเภอ 29 คน 28 คน 12 คน 69 คน
13 : ตรัง 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
14 : ตราด 7 อำเภอ 47 คน 112 คน 45 คน 204 คน
15 : นครนายก 5 อำเภอ 11 คน 55 คน 26 คน 92 คน
16 : นครปฐม 8 อำเภอ 2 คน 9 คน 202 คน 213 คน
17 : นครพนม 5 อำเภอ 62 คน 71 คน 17 คน 150 คน
18 : นครราชสีมา 13 อำเภอ 23 คน 42 คน 12 คน 77 คน
19 : นครศรีธรรมราช 11 อำเภอ 293 คน 352 คน 154 คน 799 คน
20 : นครสวรรค์ 12 อำเภอ 89 คน 445 คน 142 คน 676 คน
21 : นนทบุรี 7 อำเภอ 15 คน 51 คน 29 คน 95 คน
22 : นราธิวาส 2 อำเภอ 1 คน 27 คน 35 คน 63 คน
23 : น่าน 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
24 : บุรีรัมย์ 3 อำเภอ 0 คน 3 คน 0 คน 3 คน
25 : ปทุมธานี 4 อำเภอ 8 คน 28 คน 34 คน 70 คน
26 : ประจวบคีรีขันธ์ 9 อำเภอ 0 คน 10 คน 232 คน 242 คน
27 : ปราจีนบุรี 3 อำเภอ 27 คน 49 คน 17 คน 93 คน
28 : พระนครศรีอยุธยา 12 อำเภอ 12 คน 76 คน 35 คน 123 คน
29 : พังงา 1 อำเภอ 17 คน 42 คน 2 คน 61 คน
30 : พัทลุง 3 อำเภอ 45 คน 83 คน 5 คน 133 คน
31 : พิจิตร 8 อำเภอ 16 คน 175 คน 26 คน 217 คน
32 : พิษณุโลก 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
33 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 63 คน 0 คน 0 คน 63 คน
34 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 1975 คน 3121 คน 415 คน 5511 คน
35 : มุกดาหาร 5 อำเภอ 66 คน 59 คน 25 คน 150 คน
36 : ยะลา 1 อำเภอ 6 คน 19 คน 1 คน 26 คน
37 : ยโสธร 6 อำเภอ 76 คน 94 คน 10 คน 180 คน
38 : ร้อยเอ็ด 21 อำเภอ 7103 คน 26 คน 21 คน 7150 คน
39 : ระนอง 3 อำเภอ 29 คน 46 คน 21 คน 96 คน
40 : ระยอง 2 อำเภอ 8 คน 14 คน 9 คน 31 คน
41 : ราชบุรี 11 อำเภอ 0 คน 12 คน 289 คน 301 คน
42 : ลพบุรี 4 อำเภอ 21 คน 33 คน 0 คน 54 คน
43 : ลำพูน 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
44 : ศรีสะเกษ 15 อำเภอ 98 คน 146 คน 206 คน 450 คน
45 : สกลนคร 11 อำเภอ 86 คน 211 คน 33 คน 330 คน
46 : สงขลา 3 อำเภอ 2 คน 17 คน 19 คน 38 คน
47 : สมุทรปราการ 4 อำเภอ 9 คน 77 คน 34 คน 120 คน
48 : สมุทรสงคราม 3 อำเภอ 0 คน 2 คน 88 คน 90 คน
49 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 0 คน 2 คน 88 คน 90 คน
50 : สระบุรี 10 อำเภอ 17 คน 112 คน 51 คน 180 คน
51 : สระแก้ว 2 อำเภอ 9 คน 45 คน 10 คน 64 คน
52 : สิงห์บุรี 3 อำเภอ 22 คน 40 คน 5 คน 67 คน
53 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 0 คน 9 คน 291 คน 300 คน
54 : สุราษฎร์ธานี 3 อำเภอ 70 คน 60 คน 3 คน 133 คน
55 : สุรินทร์ 2 อำเภอ 0 คน 0 คน 2 คน 2 คน
56 : หนองคาย 9 อำเภอ 129 คน 171 คน 49 คน 349 คน
57 : หนองบัวลำภู 2 อำเภอ 23 คน 30 คน 8 คน 61 คน
58 : อ่างทอง 6 อำเภอ 14 คน 30 คน 6 คน 50 คน
59 : อำนาจเจริญ 5 อำเภอ 70 คน 71 คน 9 คน 150 คน
60 : อุดรธานี 18 อำเภอ 1200 คน 2644 คน 549 คน 4393 คน
61 : อุทัยธานี 6 อำเภอ 25 คน 150 คน 9 คน 184 คน
62 : อุบลราชธานี 18 อำเภอ 163 คน 214 คน 120 คน 497 คน
63 : เชียงราย 2 อำเภอ 2 คน 0 คน 1 คน 3 คน
64 : เชียงใหม่ 7 อำเภอ 2 คน 5 คน 4 คน 11 คน
65 : เพชรบุรี 8 อำเภอ 0 คน 5 คน 235 คน 240 คน
66 : เพชรบูรณ์ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
67 : เลย 7 อำเภอ 74 คน 123 คน 13 คน 210 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172, 090-669-2788 Website: www.sorporsor.com