ผลการประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น
Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool(T-GMHA-15)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

ตารางแสดงผลการค้นหาการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุ :
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 45 240 12840 คน 8142 คน 3475 คน 24457 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 10 คน 10 คน
2 : กระบี่ 2 อำเภอ 0 คน 0 คน 2 คน 2 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 12 อำเภอ 8 คน 5 คน 4 คน 17 คน
4 : กาญจนบุรี 14 อำเภอ 1 คน 11 คน 379 คน 391 คน
5 : กาฬสินธุ์ 10 อำเภอ 840 คน 171 คน 119 คน 1130 คน
6 : กำแพงเพชร 11 อำเภอ 36 คน 495 คน 143 คน 674 คน
7 : ขอนแก่น 13 อำเภอ 2439 คน 315 คน 37 คน 2791 คน
8 : ฉะเชิงเทรา 4 อำเภอ 4 คน 1 คน 0 คน 5 คน
9 : ชลบุรี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
10 : ชัยนาท 8 อำเภอ 64 คน 348 คน 127 คน 539 คน
11 : ชัยภูมิ 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
12 : ชุมพร 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
13 : ตรัง 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
14 : นครนายก 1 อำเภอ 2 คน 0 คน 0 คน 2 คน
15 : นครปฐม 8 อำเภอ 0 คน 9 คน 202 คน 211 คน
16 : นครราชสีมา 8 อำเภอ 10 คน 25 คน 10 คน 45 คน
17 : นครศรีธรรมราช 1 อำเภอ 0 คน 2 คน 1 คน 3 คน
18 : นครสวรรค์ 12 อำเภอ 89 คน 445 คน 141 คน 675 คน
19 : นนทบุรี 2 อำเภอ 1 คน 2 คน 1 คน 4 คน
20 : นราธิวาส 2 อำเภอ 1 คน 27 คน 35 คน 63 คน
21 : น่าน 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
22 : บุรีรัมย์ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
23 : ประจวบคีรีขันธ์ 9 อำเภอ 0 คน 10 คน 232 คน 242 คน
24 : พระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
25 : พัทลุง 3 อำเภอ 44 คน 83 คน 5 คน 132 คน
26 : พิจิตร 8 อำเภอ 16 คน 175 คน 26 คน 217 คน
27 : พิษณุโลก 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
28 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 1462 คน 3121 คน 415 คน 4998 คน
29 : ยะลา 1 อำเภอ 6 คน 19 คน 1 คน 26 คน
30 : ร้อยเอ็ด 21 อำเภอ 6574 คน 26 คน 21 คน 6621 คน
31 : ราชบุรี 11 อำเภอ 0 คน 12 คน 289 คน 301 คน
32 : ลพบุรี 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
33 : สงขลา 2 อำเภอ 0 คน 0 คน 3 คน 3 คน
34 : สมุทรสงคราม 3 อำเภอ 0 คน 2 คน 88 คน 90 คน
35 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 0 คน 2 คน 88 คน 90 คน
36 : สระแก้ว 1 อำเภอ 9 คน 18 คน 7 คน 34 คน
37 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 0 คน 9 คน 291 คน 300 คน
38 : สุราษฎร์ธานี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
39 : สุรินทร์ 2 อำเภอ 0 คน 0 คน 2 คน 2 คน
40 : อุดรธานี 18 อำเภอ 1200 คน 2644 คน 549 คน 4393 คน
41 : อุทัยธานี 6 อำเภอ 25 คน 148 คน 9 คน 182 คน
42 : อุบลราชธานี 2 อำเภอ 3 คน 2 คน 0 คน 5 คน
43 : เชียงราย 2 อำเภอ 1 คน 0 คน 1 คน 2 คน
44 : เชียงใหม่ 4 อำเภอ 0 คน 3 คน 2 คน 5 คน
45 : เพชรบุรี 8 อำเภอ 0 คน 5 คน 235 คน 240 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172, 090-669-2788 Website: www.sorporsor.com