เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI)
:: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ::
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม :
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 63 480 19134 คน 8635 คน 219 คน 27988 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 36 คน 36 คน
2 : กระบี่ 7 อำเภอ 66 คน 195 คน 2 คน 263 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 12 อำเภอ 35 คน 3 คน 0 คน 38 คน
4 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 1 คน 390 คน 0 คน 391 คน
5 : กาฬสินธุ์ 6 อำเภอ 397 คน 164 คน 14 คน 575 คน
6 : กำแพงเพชร 11 อำเภอ 26 คน 323 คน 0 คน 349 คน
7 : ขอนแก่น 12 อำเภอ 2503 คน 182 คน 2 คน 2687 คน
8 : ฉะเชิงเทรา 2 อำเภอ 2 คน 0 คน 0 คน 2 คน
9 : ชลบุรี 1 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
10 : ชัยนาท 9 อำเภอ 88 คน 158 คน 20 คน 266 คน
11 : ชัยภูมิ 4 อำเภอ 2 คน 2 คน 0 คน 4 คน
12 : ชุมพร 7 อำเภอ 137 คน 156 คน 0 คน 293 คน
13 : ตรัง 10 อำเภอ 142 คน 201 คน 1 คน 344 คน
14 : นครปฐม 8 อำเภอ 3 คน 211 คน 0 คน 214 คน
15 : นครพนม 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
16 : นครราชสีมา 8 อำเภอ 44 คน 49 คน 1 คน 94 คน
17 : นครศรีธรรมราช 23 อำเภอ 353 คน 710 คน 1 คน 1064 คน
18 : นครสวรรค์ 15 อำเภอ 49 คน 355 คน 67 คน 471 คน
19 : นนทบุรี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
20 : นราธิวาส 13 อำเภอ 162 คน 227 คน 1 คน 390 คน
21 : น่าน 15 อำเภอ 315 คน 127 คน 0 คน 442 คน
22 : ปทุมธานี 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
23 : ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 9 คน 233 คน 0 คน 242 คน
24 : ปัตตานี 11 อำเภอ 170 คน 186 คน 2 คน 358 คน
25 : พระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
26 : พะเยา 9 อำเภอ 194 คน 78 คน 0 คน 272 คน
27 : พังงา 6 อำเภอ 170 คน 156 คน 1 คน 327 คน
28 : พัทลุง 11 อำเภอ 198 คน 138 คน 0 คน 336 คน
29 : พิจิตร 13 อำเภอ 19 คน 342 คน 13 คน 374 คน
30 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 87 คน 44 คน 1 คน 132 คน
31 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 4178 คน 581 คน 22 คน 4781 คน
32 : มุกดาหาร 2 อำเภอ 4 คน 2 คน 0 คน 6 คน
33 : ยะลา 8 อำเภอ 153 คน 90 คน 0 คน 243 คน
34 : ยโสธร 3 อำเภอ 10 คน 1 คน 0 คน 11 คน
35 : ร้อยเอ็ด 20 อำเภอ 6426 คน 66 คน 0 คน 6492 คน
36 : ระนอง 5 อำเภอ 20 คน 178 คน 0 คน 198 คน
37 : ระยอง 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
38 : ราชบุรี 10 อำเภอ 13 คน 287 คน 0 คน 300 คน
39 : ลำปาง 13 อำเภอ 207 คน 181 คน 2 คน 390 คน
40 : ลำพูน 8 อำเภอ 134 คน 106 คน 0 คน 240 คน
41 : ศรีสะเกษ 6 อำเภอ 11 คน 2 คน 0 คน 13 คน
42 : สกลนคร 2 อำเภอ 13 คน 18 คน 0 คน 31 คน
43 : สงขลา 16 อำเภอ 314 คน 168 คน 0 คน 482 คน
44 : สตูล 7 อำเภอ 137 คน 78 คน 0 คน 215 คน
45 : สมุทรสงคราม 4 อำเภอ 3 คน 90 คน 0 คน 93 คน
46 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 0 คน 90 คน 0 คน 90 คน
47 : สระแก้ว 1 อำเภอ 8 คน 19 คน 0 คน 27 คน
48 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 3 คน 299 คน 0 คน 302 คน
49 : สุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ 1027 คน 642 คน 5 คน 1674 คน
50 : สุรินทร์ 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
51 : หนองคาย 1 อำเภอ 11 คน 21 คน 0 คน 32 คน
52 : หนองบัวลำภู 2 อำเภอ 22 คน 8 คน 0 คน 30 คน
53 : อำนาจเจริญ 2 อำเภอ 5 คน 0 คน 0 คน 5 คน
54 : อุดรธานี 3 อำเภอ 33 คน 29 คน 0 คน 62 คน
55 : อุตรดิตถ์ 8 อำเภอ 12 คน 17 คน 0 คน 29 คน
56 : อุทัยธานี 8 อำเภอ 89 คน 146 คน 25 คน 260 คน
57 : อุบลราชธานี 7 อำเภอ 12 คน 4 คน 0 คน 16 คน
58 : เชียงราย 18 อำเภอ 389 คน 155 คน 0 คน 544 คน
59 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 462 คน 294 คน 1 คน 757 คน
60 : เพชรบุรี 8 อำเภอ 6 คน 235 คน 0 คน 241 คน
61 : เพชรบูรณ์ 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
62 : แพร่ 8 อำเภอ 140 คน 99 คน 1 คน 240 คน
63 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 114 คน 95 คน 1 คน 210 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com