เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI)
:: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ::
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม :
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 77 855 33507 คน 16169 คน 212 คน 49891 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : กระบี่ 9 อำเภอ 200 คน 276 คน 2 คน 478 คน
2 : กรุงเทพมหานคร 45 อำเภอ 793 คน 669 คน 4 คน 1466 คน
3 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 1 คน 390 คน 0 คน 391 คน
4 : กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ 4484 คน 207 คน 14 คน 4705 คน
5 : กำแพงเพชร 11 อำเภอ 26 คน 323 คน 0 คน 349 คน
6 : ขอนแก่น 25 อำเภอ 6026 คน 219 คน 2 คน 6247 คน
7 : จันทบุรี 1 อำเภอ 17 คน 13 คน 0 คน 30 คน
8 : ฉะเชิงเทรา 10 อำเภอ 65 คน 235 คน 3 คน 303 คน
9 : ชลบุรี 11 อำเภอ 90 คน 239 คน 4 คน 333 คน
10 : ชัยนาท 9 อำเภอ 88 คน 158 คน 20 คน 266 คน
11 : ชัยภูมิ 16 อำเภอ 427 คน 79 คน 0 คน 507 คน
12 : ชุมพร 7 อำเภอ 155 คน 170 คน 0 คน 325 คน
13 : ตรัง 10 อำเภอ 142 คน 201 คน 1 คน 344 คน
14 : ตราด 7 อำเภอ 88 คน 122 คน 0 คน 210 คน
15 : ตาก 9 อำเภอ 79 คน 184 คน 8 คน 271 คน
16 : นครนายก 5 อำเภอ 47 คน 74 คน 0 คน 121 คน
17 : นครปฐม 8 อำเภอ 3 คน 212 คน 0 คน 215 คน
18 : นครพนม 12 อำเภอ 58 คน 302 คน 0 คน 360 คน
19 : นครราชสีมา 33 อำเภอ 830 คน 250 คน 2 คน 1083 คน
20 : นครศรีธรรมราช 23 อำเภอ 411 คน 739 คน 1 คน 1151 คน
21 : นครสวรรค์ 15 อำเภอ 49 คน 355 คน 67 คน 471 คน
22 : นนทบุรี 7 อำเภอ 69 คน 111 คน 1 คน 181 คน
23 : นราธิวาส 13 อำเภอ 162 คน 227 คน 1 คน 390 คน
24 : น่าน 15 อำเภอ 315 คน 127 คน 0 คน 442 คน
25 : บึงกาฬ 8 อำเภอ 85 คน 155 คน 0 คน 240 คน
26 : บุรีรัมย์ 23 อำเภอ 626 คน 65 คน 0 คน 692 คน
27 : ปทุมธานี 8 อำเภอ 88 คน 124 คน 0 คน 212 คน
28 : ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 9 คน 233 คน 0 คน 242 คน
29 : ปราจีนบุรี 2 อำเภอ 6 คน 54 คน 0 คน 60 คน
30 : ปัตตานี 11 อำเภอ 170 คน 186 คน 2 คน 358 คน
31 : พระนครศรีอยุธยา 15 อำเภอ 188 คน 263 คน 0 คน 451 คน
32 : พะเยา 9 อำเภอ 194 คน 78 คน 0 คน 272 คน
33 : พังงา 8 อำเภอ 198 คน 262 คน 1 คน 461 คน
34 : พัทลุง 11 อำเภอ 198 คน 138 คน 0 คน 336 คน
35 : พิจิตร 13 อำเภอ 19 คน 342 คน 13 คน 374 คน
36 : พิษณุโลก 9 อำเภอ 113 คน 156 คน 1 คน 270 คน
37 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 111 คน 60 คน 1 คน 172 คน
38 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 4697 คน 581 คน 22 คน 5300 คน
39 : มุกดาหาร 7 อำเภอ 23 คน 133 คน 0 คน 156 คน
40 : ยะลา 8 อำเภอ 153 คน 90 คน 0 คน 243 คน
41 : ยโสธร 9 อำเภอ 54 คน 137 คน 0 คน 191 คน
42 : ร้อยเอ็ด 20 อำเภอ 6937 คน 66 คน 0 คน 7003 คน
43 : ระนอง 5 อำเภอ 20 คน 178 คน 0 คน 198 คน
44 : ระยอง 2 อำเภอ 0 คน 31 คน 0 คน 31 คน
45 : ราชบุรี 10 อำเภอ 13 คน 287 คน 0 คน 300 คน
46 : ลพบุรี 11 อำเภอ 176 คน 151 คน 4 คน 331 คน
47 : ลำปาง 13 อำเภอ 207 คน 181 คน 2 คน 390 คน
48 : ลำพูน 8 อำเภอ 134 คน 106 คน 0 คน 240 คน
49 : ศรีสะเกษ 20 อำเภอ 68 คน 395 คน 0 คน 463 คน
50 : สกลนคร 18 อำเภอ 68 คน 474 คน 0 คน 542 คน
51 : สงขลา 16 อำเภอ 351 คน 196 คน 0 คน 547 คน
52 : สตูล 7 อำเภอ 137 คน 78 คน 0 คน 215 คน
53 : สมุทรปราการ 4 อำเภอ 49 คน 71 คน 0 คน 120 คน
54 : สมุทรสงคราม 4 อำเภอ 3 คน 90 คน 0 คน 93 คน
55 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 1 คน 90 คน 0 คน 91 คน
56 : สระบุรี 13 อำเภอ 174 คน 216 คน 0 คน 390 คน
57 : สระแก้ว 2 อำเภอ 8 คน 49 คน 0 คน 57 คน
58 : สิงห์บุรี 6 อำเภอ 96 คน 81 คน 0 คน 177 คน
59 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 3 คน 299 คน 0 คน 302 คน
60 : สุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ 1038 คน 648 คน 5 คน 1691 คน
61 : สุรินทร์ 17 อำเภอ 418 คน 93 คน 0 คน 511 คน
62 : สุโขทัย 9 อำเภอ 109 คน 160 คน 1 คน 270 คน
63 : หนองคาย 9 อำเภอ 31 คน 271 คน 0 คน 302 คน
64 : หนองบัวลำภู 6 อำเภอ 31 คน 150 คน 0 คน 181 คน
65 : อ่างทอง 7 อำเภอ 101 คน 109 คน 0 คน 210 คน
66 : อำนาจเจริญ 7 อำเภอ 35 คน 120 คน 0 คน 155 คน
67 : อุดรธานี 21 อำเภอ 96 คน 507 คน 0 คน 603 คน
68 : อุตรดิตถ์ 10 อำเภอ 99 คน 200 คน 0 คน 299 คน
69 : อุทัยธานี 8 อำเภอ 89 คน 146 คน 25 คน 260 คน
70 : อุบลราชธานี 23 อำเภอ 120 คน 406 คน 0 คน 526 คน
71 : เชียงราย 18 อำเภอ 389 คน 155 คน 0 คน 544 คน
72 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 462 คน 294 คน 1 คน 757 คน
73 : เพชรบุรี 8 อำเภอ 7 คน 235 คน 0 คน 242 คน
74 : เพชรบูรณ์ 11 อำเภอ 134 คน 195 คน 2 คน 331 คน
75 : เลย 13 อำเภอ 92 คน 308 คน 0 คน 400 คน
76 : แพร่ 8 อำเภอ 140 คน 99 คน 1 คน 240 คน
77 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 114 คน 95 คน 1 คน 210 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com