เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI)
:: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ::
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม :
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 80 912 18612 คน 9819 คน 537 คน 28968 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 5 คน 5 คน
2 : กระบี่ 7 อำเภอ 241 คน 24 คน 0 คน 265 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 49 อำเภอ 803 คน 677 คน 2 คน 1482 คน
4 : กาญจนบุรี 13 อำเภอ 57 คน 333 คน 0 คน 390 คน
5 : กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ 541 คน 3 คน 0 คน 544 คน
6 : กำแพงเพชร 11 อำเภอ 309 คน 49 คน 0 คน 358 คน
7 : ขอนแก่น 26 อำเภอ 784 คน 4 คน 0 คน 788 คน
8 : จันทบุรี 10 อำเภอ 210 คน 90 คน 0 คน 300 คน
9 : ฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 155 คน 176 คน 0 คน 331 คน
10 : ชลบุรี 11 อำเภอ 238 คน 92 คน 1 คน 331 คน
11 : ชัยนาท 8 อำเภอ 244 คน 63 คน 0 คน 307 คน
12 : ชัยภูมิ 16 อำเภอ 426 คน 77 คน 0 คน 503 คน
13 : ชุมพร 8 อำเภอ 301 คน 0 คน 0 คน 301 คน
14 : ตรัง 10 อำเภอ 141 คน 187 คน 1 คน 329 คน
15 : ตราด 7 อำเภอ 151 คน 59 คน 0 คน 210 คน
16 : ตาก 9 อำเภอ 85 คน 188 คน 0 คน 273 คน
17 : นครนายก 4 อำเภอ 122 คน 0 คน 0 คน 122 คน
18 : นครปฐม 7 อำเภอ 40 คน 172 คน 0 คน 212 คน
19 : นครพนม 12 อำเภอ 243 คน 80 คน 37 คน 360 คน
20 : นครราชสีมา 32 อำเภอ 790 คน 200 คน 1 คน 991 คน
21 : นครศรีธรรมราช 22 อำเภอ 722 คน 1 คน 0 คน 723 คน
22 : นครสวรรค์ 11 อำเภอ 311 คน 163 คน 0 คน 474 คน
23 : นนทบุรี 6 อำเภอ 181 คน 0 คน 0 คน 181 คน
24 : นราธิวาส 13 อำเภอ 146 คน 221 คน 1 คน 368 คน
25 : น่าน 15 อำเภอ 299 คน 143 คน 0 คน 442 คน
26 : บึงกาฬ 8 อำเภอ 218 คน 22 คน 0 คน 240 คน
27 : บุรีรัมย์ 23 อำเภอ 624 คน 70 คน 0 คน 694 คน
28 : ปทุมธานี 7 อำเภอ 269 คน 54 คน 3 คน 326 คน
29 : ประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ 60 คน 180 คน 0 คน 240 คน
30 : ปราจีนบุรี 7 อำเภอ 111 คน 101 คน 0 คน 212 คน
31 : ปัตตานี 11 อำเภอ 155 คน 197 คน 5 คน 357 คน
32 : พระนครศรีอยุธยา 17 อำเภอ 481 คน 0 คน 0 คน 481 คน
33 : พะเยา 9 อำเภอ 191 คน 81 คน 0 คน 272 คน
34 : พังงา 7 อำเภอ 210 คน 0 คน 0 คน 210 คน
35 : พัทลุง 11 อำเภอ 179 คน 156 คน 0 คน 335 คน
36 : พิจิตร 12 อำเภอ 426 คน 39 คน 0 คน 465 คน
37 : พิษณุโลก 3 อำเภอ 70 คน 57 คน 0 คน 127 คน
38 : พิษณูโลก 7 อำเภอ 126 คน 82 คน 1 คน 209 คน
39 : ภูเก็ต 3 อำเภอ 90 คน 0 คน 0 คน 90 คน
40 : มหาสารคาม 13 อำเภอ 392 คน 2 คน 0 คน 394 คน
41 : มุกดาหาร 7 อำเภอ 58 คน 175 คน 0 คน 233 คน
42 : ยะลา 8 อำเภอ 142 คน 101 คน 0 คน 243 คน
43 : ยโสธร 9 อำเภอ 119 คน 189 คน 0 คน 308 คน
44 : ร้อยเอ็ด 20 อำเภอ 600 คน 0 คน 0 คน 600 คน
45 : ระนอง 5 อำเภอ 167 คน 20 คน 0 คน 187 คน
46 : ระยอง 8 อำเภอ 175 คน 65 คน 0 คน 240 คน
47 : ราชบุรี 10 อำเภอ 64 คน 236 คน 0 คน 300 คน
48 : ลพบุรี 11 อำเภอ 218 คน 112 คน 0 คน 330 คน
49 : ลำปาง 13 อำเภอ 207 คน 181 คน 2 คน 390 คน
50 : ลำพูน 8 อำเภอ 134 คน 106 คน 0 คน 240 คน
51 : ศรีษะเกษ 1 อำเภอ 14 คน 18 คน 0 คน 32 คน
52 : ศรีสะเกษ 21 อำเภอ 193 คน 485 คน 2 คน 680 คน
53 : สกลนคร 18 อำเภอ 161 คน 235 คน 147 คน 543 คน
54 : สงขลา 16 อำเภอ 333 คน 261 คน 2 คน 596 คน
55 : สตูล 7 อำเภอ 145 คน 100 คน 0 คน 245 คน
56 : สมุทรปราการ 6 อำเภอ 37 คน 143 คน 0 คน 180 คน
57 : สมุทรสงคราม 3 อำเภอ 14 คน 76 คน 0 คน 90 คน
58 : สมุทรสาคร 3 อำเภอ 14 คน 76 คน 0 คน 90 คน
59 : สระบุรี 9 อำเภอ 270 คน 0 คน 0 คน 270 คน
60 : สระแก้ว 8 อำเภอ 113 คน 157 คน 0 คน 270 คน
61 : สิงห์บุรี 6 อำเภอ 180 คน 1 คน 0 คน 181 คน
62 : สุพรรณบุรี 10 อำเภอ 97 คน 235 คน 1 คน 333 คน
63 : สุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ 570 คน 0 คน 0 คน 570 คน
64 : สุรินทร์ 17 อำเภอ 426 คน 84 คน 0 คน 510 คน
65 : สุโขทัย 9 อำเภอ 140 คน 129 คน 1 คน 270 คน
66 : หนองคาย 9 อำเภอ 109 คน 108 คน 54 คน 271 คน
67 : หนองบัวลำภู 6 อำเภอ 168 คน 12 คน 0 คน 180 คน
68 : อ่างทอง 7 อำเภอ 210 คน 0 คน 0 คน 210 คน
69 : อำนาจเจริญ 7 อำเภอ 69 คน 144 คน 0 คน 213 คน
70 : อุดรธานี 20 อำเภอ 247 คน 234 คน 132 คน 613 คน
71 : อุตรดิตถ์ 9 อำเภอ 155 คน 185 คน 0 คน 340 คน
72 : อุทัยธานี 8 อำเภอ 329 คน 72 คน 0 คน 401 คน
73 : อุบลราชธานี 26 อำเภอ 250 คน 579 คน 0 คน 829 คน
74 : เชียงราย 18 อำเภอ 348 คน 195 คน 1 คน 544 คน
75 : เชียงใหม่ 25 อำเภอ 457 คน 295 คน 1 คน 753 คน
76 : เพชรบุรี 8 อำเภอ 60 คน 180 คน 0 คน 240 คน
77 : เพชรบูรณ์ 11 อำเภอ 168 คน 162 คน 1 คน 331 คน
78 : เลย 13 อำเภอ 58 คน 229 คน 133 คน 420 คน
79 : แพร่ 8 อำเภอ 138 คน 100 คน 2 คน 240 คน
80 : แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 113 คน 96 คน 1 คน 210 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172,090-669-2788 Website: www.sorporsor.com